Paul Steinhauser is een expert op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht (IE) met meer dan 40 jaar ervaring. Hij behartigt niet alleen de belangen van multinationals, maar ook van kleine ondernemingen, kunstenaars, particulieren en advocaten. Ook heeft hij veel artikelen en annotaties op zijn naam staan. Paul Steinhauser is onder meer beschikbaar voor het geven van second opinions, voor advies over de beste strategie om een geschil met goed resultaat te beëindigen, ondersteuning bij onderhandelingen over een (licentie)contract of geheimhoudingsverklaring, alsmede het procederen over IE geschillen. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

As “advocaat” (attorney at law) Paul Steinhauser has more than 40 years’ experience in intellectual property law. Having been involved in many national and international patent, copyright and trademark cases, his name as an IP specialist is well established internationally. The emphasis of Paul Steinhauser's activities now lies on providing second opinions, advice on litigation strategies, assistance in negotiations, proceedings and drafting licence agreements and secrecy obligations.

intellectueel eigendom
patent © designs ® octrooi
intellectual property modellen
neighbouring rights biotech
copyright © trademark
portretrecht ® handelsnaam
auteursrecht naburige rechten
persoonlijkheidsrechten
moral rights portrait right
Hartenlustlaan 9
2061 HA Bloemendaal
The Netherlands

telephone + 31 23 230 20 21

X
Paul Steinhauser
Contact me
Thank you for your message! You will hear from me soon.
Please fill in the required fields
The connection to the server timed out!